Ana SayfaAna Sayfa İnsan Kaynakları İnsan Kaynakları English | Under Construction English
 
Haberler
2014 Yılı Asgari Ücret Rakamı Açıklanmıştır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 31.12.2013 tarih , 28868 sayılı 3. Mükerrer Resmi gazete, 2013/1 karar no ile Milli seviyede tek asgari ücretin kabulü ve 2014 yılı için asgari ücret rakamı açıklanmıştır. Asagari ücret 01.0... Detaylar

e-Defter Kılavuzlarının Güncellenmesi ve Elektronik Başvuruya İlişkin Duyuru 04-04-14
e-Defter Uygulamasına elektronik başvuru imkanı başlamıştır.  Başvuru Kılavuzu ve Başvuru Rehberi yayınlanmıştır. Kılavuz ve rehbere ulaşmak için tıklayınız. e-Defter Uygulamasına elektronik başvuruda bulunmak için tıklayınız. e-Defter Teknik Kılavu... Detaylar

ödeme emrine karşı yapılacak işlemler
  ÖDEME EMRİNE KARŞI YAPILACAK İŞLEMLER Tıklayınız.    ... Detaylar

Vergi İncelemelerinde Mükellefin Hakları İdarenin Yükümlülükleri
  Vergi İncelemelerinde Mükellefin Hakları İdarenin Yükümlülükleri Tıklayınız... Detaylar

Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde (Seri No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 13) Resmi Gazete’de Yayımlandı. 01.12.2017
01/12/2017 tarihli ve 30257 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 13 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde; 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (4) numaralı alt bendinde, gayrimenkul yatırım fonları veya ortaklıklarının kazanç... Detaylar

2014 Yılına Ait Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksitinin 31 Ocak 2014 Cuma Günü Akşamına Kadar Ödenmesi Gerekmektedir.
Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) 2014 yılına ilişkin birinci taksitinin ödeme süresi 31 Ocak 2014 Cuma günü sona erecektir.   Ödeme süresinin son günlerinde meydana gelen muhtemel yoğunlukta... Detaylar

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi Yayınlandı. 16-01-14
Basit usulde ticari kazançların vergilendirilmesine ilişkin olarak Gelir İadresi Başkanlığınca hazırlanan “Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi”ne, elektronik ortamda Başkanlığın internet sayfasında yer alan “Formlar ve Yayınlar” bö... Detaylar

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Verme Dönemi 1 Şubat 2014 Tarihinde Başlıyor. 31-01-14
Geliri, sadece Basit Usulde tespit edilen ticari kazançlardan ibaret olan mükellefler için beyanname verme süresi 1 ŞUBAT 2014 tarihinde başlıyor.   Mükellefler 2013 yılı kazançlarına ilişkin beyannamelerini, 1 ŞUBAT - 25 ŞUBAT tarihleri arasında (25 ... Detaylar

G.V.K. Geçici 67. Madde Uygulaması İle İlgili Olarak Gerçek Kişilere Yönelik Vergi Rehberi Yayınlandı. 07-02-14
Türk finansal araçlarına yatırım yapan gerçek kişi yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olan “G.V.K. Geçici 67. Madde uygulaması İle İlgili Olarak Gerçek Kişilere Yönelik Vergi Rehberi” pdf formatında Gelir İdaresi Başkanl... Detaylar

Serbest Meslek Kazançlarına Tabi Mükellefler İçin 2014 Yılı Vergi Rehberi Yayınlandı. 10-02-14
Serbest meslek kazançlarının vergilendirilmesine ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan “Serbest Meslek Kazançları Vergi Rehberi”ne elektronik ortamda Başkanlığın internet sayfasında yer alan “Formlar ve Yayınlar” bölümün... Detaylar

Asagari ücret 01.07.2014-31.12.2014 tarihleri arasında 1.134,00 TL olarak belirlenmiştir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 31.12.2013 tarih , 28868 sayılı 3. Mükerrer Resmi gazete, 2013/1 karar no ile Milli seviyede tek asgari ücretin kabulü ve 2014 yılı için asgari ücret rakamı açıklanmıştır. Asagari ücret 01.0... Detaylar

Türkiye ile Gambiya Arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması Ankara’da imzalandı. 12-02-14
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması” 11 Şubat 2014 tarihinde Ankara’da imzalandı.   Türkiye adına Maliye Bakanı Say... Detaylar

Kira Geliri Elde Edenler İçin Beyanname Düzenleme Rehberi Yayınlandı. 14-02-14
Kira gelirlerinin vergilendirilmesine ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan “Kira Geliri Elde Edenler İçin Beyanname Düzenleme Rehberi” Başkanlığın  internet sayfasında yayınlanmıştır.  2013 Yılında kira geliri elde edenlere yönel... Detaylar

Menkul Sermaye İradı Elde Edenler İçin Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi Yayınlandı. 18-02-14
Menkul sermaye iradı elde eden mükelleflerin vergisel yükümlülüklerini yerine getirirken faydalanmaları amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanmış olan “Menkul Sermaye İradı Elde Edenler İçin Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi”ne... Detaylar

Ticari Kazancın Gerçek Usulde Vergilendirilmesi Rehberi Yayınlandı. 19-02-14
Ticari kazançların vergilendirilmesine ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan “Ticari Kazancın Gerçek Usulde Vergilendirilmesi Rehberi”ne vergi dairelerinden ve elektronik ortamda Başkanlığın  internet sayfasında yer alan “Formlar ve Yayı... Detaylar

Basit Usule Tabi Mükelleflerin Beyanname Verme Süresi 25 Şubat 2014 Günü Sona Ermektedir. 21-02-14
Basit usule tabi mükelleflerinin beyanname verme süresi 25 Şubat 2014 günü sona ermektedir.   Basit Usule Tabi Mükelleflerinin 01–25 Şubat 2014 tarihleri arasında verilecek yıllık beyanları üzerinden hesaplanan gelir vergisinin iki eşit taksitte öden... Detaylar

Dar Mükellefler (Türkiye'de Yerleşmiş Olmayan Yabancı Ülke Vatandaşları ile Yurtdışında Yerleşik Türk Vatandaşları) İçin Kira Geliri Rehberi Yayınlandı. 21-02-14
Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan "Dar Mükellefler (Türkiye'de Yerleşmiş Olmayan Yabancı Ülke Vatandaşları ile Yurtdışında Yerleşik Türk Vatandaşları) İçin Kira Geliri Rehberi"  Başkanlığın internet sayfasında yayınlanmıştır. 2013 Yıl... Detaylar

Kira Geliri Elde Edenler İçin Beyan Dönemi Başladı. 28-02-14
Mesken ve işyeri kira geliri elde eden mükelleflerin Gayrimenkul Sermaye İradı beyan dönemi 1 Mart 2014’te başlayıp 25 Mart 2014 akşamı sona eriyor. 2013 yılı içinde kira geliri elde eden mükelleflerin bu süreler içinde beyannamelerini vermeleri gerekmekte... Detaylar

Ücret Kazançları Vergi Rehberi Yayınlandı
Ücret kazançlarının vergilendirilmesine ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan “Ücret Kazançları Vergi Rehberi” pdf formatında Başkanlığın internet sayfasında yayınlanmıştır.   Rehberde; ücretin tanımı, unsurları ve &uu... Detaylar

60 Yaşını Doldurmuş Mükellefler ile Yaşlılığı, Engelliliği veya Hastalığı Nedeniyle Vergi Dairesine Gelemeyecek Durumda Olanların Kira Gelirine İlişkin Beyannamelerinin Verilmesi 03-03-14
2013 yılında, sahip oldukları mal ve hakları kiraya verenlerin 1 Ocak 2013 – 31 Aralık 2013 dönemine ait beyana tabi gayrimenkul sermaye iradı gelirleri için 2014 yılının MART ayının 1 inci gününden 25 inci günü akşamına kadar beyannamelerini vermeleri g... Detaylar

e-Fatura Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 01-04-14
Bilindiği üzere; 05.03.2010 tarihinde yayımlanan 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik fatura (e-fatura)uygulaması vergi mevzuatımıza dahil edilmiş bulunmaktadır.   Öncelikli olarak söz konusu genel tebliğde belirtilen koşulları sağlayan... Detaylar

Mükelleflerin Hakları ve Ödevleri Rehberi Yayınlandı. 11-04-14
Mükellefleri hakları ve ödevleri konusunda bilgilendirmek amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan “Mükelleflerin Hakları ve Ödevleri Rehberi”  pdf formatında Başkanlığın internet sayfasında yayınlanmıştır.    Rehberde; mükel... Detaylar

Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi Yayınlandı. 11-04-14
Mirasçıların vergisel yükümlülüklerine ilişkin olarak Gelir İadresi Başkanlığınca  hazırlanan “Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi”ne elektronik ortamda Başkanlığın internet sayfasında yer alan “Formlar ... Detaylar

Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasında Vergisel Yükümlülükleri Rehberi Yayınlandı. 18-04-14
Gayrimenkullerin elden çıkarılmasında vergisel yükümlülüklerine ilişkin olarak Başkanlığımızca hazırlanan “Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasında Vergisel Yükümlülükleri Rehberi”ne elektronik ortamda Başkanlığımız internet... Detaylar

6111 sayılı Kanunun 2, 3 ve 5 inci Maddeleri Kapsamında Borçlarını Yapılandıran Mükelleflere İlişkin Duyuru 18-04-14
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6111 sayılı Kanunun 2, 3 ve 5 inci maddeleri kapsamında borçlarını yapılandıran ve 18 taksit seçeneğini tercih eden mükelleflerden yapılandırmaları 31 Mart 2014 tarihi itibarıyla ihlal olmayanların, ödemedikl... Detaylar

Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) 2014 Yılına İlişkin İkinci Taksitinin Ödeme Süresi 31 Temmuz 2014 Perşembe Günü Sona Erecektir. 21-07-14
Bilindiği üzere, 2014 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisinin 2. taksiti 31 Temmuz 2014 Perşembe günü akşamına kadar ödenmesi gerekmektedir.... Detaylar

6111 sayılı Kanunun 2, 3 ve 5 inci Maddeleri Kapsamında Borçlarını Yapılandıran Mükelleflere İlişkin Duyuru 29-04-14
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6111 sayılı Kanunun 2, 3 ve 5 inci maddeleri kapsamında borçlarını yapılandıran ve 18 taksit seçeneğini tercih eden mükelleflerden yapılandırmaları 31 Mart 2014 tarihi itibarıyla ihlal olmayanların ödemedikle... Detaylar

2014 Yılında Uygulanacak Asgari Ölçüde Arsa ve Arazi Metrekare Birim Değerleri Yayınlandı. 23-05-14
Bina, arsa ve araziler için 2014 yılına ait uygulanacak emlak vergi değerinin tespiti ile ilgili asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri 2013 yılında arsa-arazi takdir komisyonlarınca takdir edilmiştir.   Söz konusu değerlere ulaşmak için... Detaylar

Peşin Fiyatlandırma Anlaşmasına İlişkin Duyuru
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 13 üncü maddesi gereğince, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 19/06/2014 tarihinde Tek Taraflı Peşin Fiyatlandırma Anlaşması imzalanmıştır.... Detaylar

2014 mali tatili 01 Temmuz 2014 günü başlayacak, 20 Temmuz 2014 tarihinde sona erecektir. (20 Temmuz Pazar gününe rastladığı için son gün 21 Temmuz'dur)
Verilme süresinin son günü mali tatil süresine veya mali tatilin son gününü izleyen yedinci güne rastlayan vergilere ilişkin beyannamelerin 2014 yılı için 31 Temmuza kadar verilecektir. (27-Temmuz Pazar, 28-29-30 Temmuz Ramazan Bayramına rastladığı i&... Detaylar

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Hazırlandı. 25-07-14
Gelir İdaresi Başkanlığınca  hazırlanan 1 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı'nda; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun ilgili maddelerinin verdiği yetki çerçevesinde 26.04.2014 tarih ve ... Detaylar

Türkiye’de Mukim Olup İsviçre’den Temettü ve/veya Faiz Geliri Elde Eden Gerçek ve Tüzel Kişilerden İsviçre Federal Gelir İdaresi Tarafınca Doldurulması İstenilen Formlara İlişkin Duyuru 13-08-14
Türkiye’de mukim olup, İsviçre’den temettü ve/veya faiz geliri elde eden gerçek ve tüzel kişilerden İsviçre Federal Gelir İdaresi tarafından Türkiye’de onaylatılması talep edilen, birer örnekleri ekte yer alan ve ayrıca aşağıda be... Detaylar

1 Sıra No.lu Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğin “Diğer Hususlar” Başlıklı 10 uncu Bölümüne İlişkin Duyuru 20-08-14
Gelir İdaresi Başkanlığının Mali Tatil ile ilgili duyurusu aşağıdaki gibidir. 26.06.2012 tarihli duyuruda,   -5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun uygulamasına ilişkin olarak 30.06.2007 tarihli ve 26568 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Sıra No.l... Detaylar

REESKONT ve AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANLARI. 14.12.2014
REESKONT ve AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANLARI 14 Aralık 2014 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29205 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto&nb... Detaylar

"2015 Yılı Vergi Takvimi" Yayınlandı. 24-12-14
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından mükelleflerin beyan ve ödeme dönemlerini kolayca takip edebilmeleri amacıyla hazırlanan “2015 Yılı Vergi Takvimi” internet ortamında kullanıma sunulmuştur.   2015 Yılı Vergi Takvimi’ne ulaşmak için ... Detaylar

2015 yılında uygulanacak Asgari Ücret, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından açıklandı.
2015 yılında uygulanacak Asgari Ücret, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından açıklandı. 2015 yılının ilk 6 ayı net asgari ücret 949 TL, 2015 yılının ikinci altı ayı ise 1000 TL olmuştur. Açıklamaya göre;Aylık BRÜT asgari ücret... Detaylar

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMA ŞARTLARI DEĞİŞMİŞTİR. 01.02.2015
01 Şubat 2015 tarihli ve 29254 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2014/7149 Sayılı Bakanlar Kurulu Karar ile 2012/4213 Sayılı Karar'da değişiklik yapılarak bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesinde dikkate alınan şartlar yeniden belirlenmiştir. Yayımlanan Bakanlar Kurul... Detaylar

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi Yayınlandı. 02-02-15
Basit usulde ticari kazançların vergilendirilmesine ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan “Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi”ne, elektronik ortamda Başkanlığın internet sayfasında yer alan “Formlar ve Yayınlar” bö... Detaylar

Gelir Vergisi Beyan Dönemi Başladı. 02-03-15
Gerçek kişilerin 2014 yılında elde ettiği gelir unsurlarına ilişkin kazanç ve iratlar için, Yıllık Gelir Vergisi Beyanname verme süresi 1 Mart 2015 tarihinde başladı.   Mükellefler 2014 yılında elde ettiği;   Ticarî kazanç... Detaylar

 
AYK Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
İşbu Sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki resimler, yazılar Kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka sitelere, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz, internet ortamında ya da başka biçimde alenileştirilemez, basılıp çoğaltılamaz. © 2010
Web Tasarım