Sosyal Güvenlik - İş Hukuku

Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve İş Hukukuna Yönelik Hizmetler

  • İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve İşsizlik Sigortası Kanunundan doğan tüm yükümlülüklere ilişkin denetim ve danışmanlık hizmetleri,
  • Şirketlerin taraf olduğu iş ve sosyal güvenlik hukuku ile ilgili davalarda, şirketin hukuk birimine teknik konularda danışmanlık hizmetleri,
  • İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve İşsizlik Sigortası Kanunundan doğan tüm yükümlülüklerle ilgili ve uygulamaya ilişkin eğitim hizmetleri,
  • Sosyal güvenlik ve iş hukuku alanlarında gelecek soruları yazılı cevaplandırma, görüş bildirme hizmetleri.