Vergisel Hizmetler

Vergi Denetimi ve Tasdik Hizmetleri

 • Tam Tasdik İşlemleri
 • KDV İadesi Tasdik İşlemleri
 • AR-GE Denetim ve Raporlama Hizmetleri
 • İstisna ve Muafiyet Uygulamalarına İlişkin Denetim ve Tasdik Hizmetleri
 • Sermaye Artırımına İlişkin Raporlama ve Tasdik İşlemleri
 • Özel Kanunlar Gereği İstenen Raporlama ve Tasdik İşlemleri
 • Diğer Tasdik Hizmetleri

Vergi ve Mali Danışmanlık Hizmetleri

 • Vergi Hukuku ve Vergi Planlamasına yönelik Danışmanlık hizmetleri
 • Yatırım Teşvik Mevzuatına İlişkin Danışmanlık Hizmetleri
 • Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatına İlişkin Danışmanlık hizmetleri
 • Yabancı Sermayeli Kurumlara yönelik Danışmanlık hizmetleri
 • Vergi Uyuşmazlıklarına ilişkin Danışmanlık Hizmetleri
  • Vergi İnceleme Müşavirlikleri
  • Vergi Yargısına İntikal eden Uyuşmazlıklarda Danışmanlıklar
  • Uzlaşma Komisyonlarında temsil hizmetleri
 • Ticaret ve Borçlar Hukukuna İlişkin Danışmanlık hizmetleri

Yönetsel Danışmanlık ve Denetim Hizmetleri

 • İşletmelerde özel amaçlı denetimler sonucu sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi
 • Muhasebe sisteminde iş ve belge akış düzeninin oluşturulması, iç kontrol sistemlerinin kurulması,
 • Yönetsel raporlama tekniklerinin işletmelerde hayata geçirilmesi işlemleri,
 • Mali yapı ve karlılık analizleri ile kurumsal yönetim ilkelerinin hayata geçirilmesine yönelik denetim ve danışmanlık hizmetleri
 • Birleşmeler ve şirket alımlarında danışmanlık hizmetleri
 • Yatırım ve Proje Geliştirme Hizmetleri