Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 515) Resmi Gazete'de Yayımlandı.10.01.2020

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için https://www.gib.gov.tr/node/142515

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/mevzuatbilginotu/515_vuk_genteb_abn.pdf